Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 11:07 14/08/2014  
lop1-2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014. - 2015.
(Áp dụng từ 18/.8/..2014.. đến 19/.9 /..2014..)
Lớp:.1/2...   Giáo viên chủ nhiệm:.Nguyễn Thị Toan..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Toán  Mĩ Thuật Toán  Âm nhạc  
2 Toán  Thủ  công Tiếng Việt  Tiếng Việt Toán  
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  
4  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Đạo đức Thủ công  Tiếng Việt  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt Toán    Thể dục  Toán  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt   Toán   Tiếng Việt  
3  Toán  TN&XH    Tiếng Việt  Sinh hoạt  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....