Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 21:49 16/09/2014  
lop1-1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 201.4. - 2015.
(Áp dụng từ 18/.8/.2014... đến .19/..9./..2014..)
Lớp:..1/1..   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Bích Hà
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ  Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt  Toán   
2 Tiếng Việt   Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt   Tiếng Việt  
3 Tiếng Việt   Toán  Mĩ thuật Toán  Tiếng Việt  
4  Toán  Thủ công  TN&XH Thủ công  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt  Tiếng Việt    Toán  Toán   
2 Thể dục  Toán      Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3  Toán  Đạo đức    Tiếng việt Âm nhạc  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....