Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 21:11 18/08/2014  
lớp 1/4
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:1/4....   Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Lam Hương
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Thủ công   TNXH  Thể dục  Toán   
2 Toán  Tiếng Việt  Mỹ thuật  Toán  Âm nhạc   
3  Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt   
4 Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiêng Việt   
5            
Chiều 1 Đạo đức  Tiếng Việt     Toán  Toán   
2 Tiếng Việt  Tiếng Việt     Tiếng Việt   Tiếng Việt   
3 Toán  Toán    Thủ công  SHTT   
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....