Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 11:52 16/08/2014  
lop1/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2014 - 2015.
(Áp dụng từ 18/8/2014 đến /./....)
Lớp:1/3   Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Linh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Thủ công  Đạo đức  Tự nhiên và xã hội  Âm nhạc  
4 Toán  Toán  Mỹ thuật Toán  Toán  
5            
Chiều 1  Thủ công  Thể dục    Toán   Toán  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt    Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3  Toán  Toán    Tiếng Việt  SHTT  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....