Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 20:42 16/09/2014  
lớp1-2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .I.. NĂM HỌC 2014. - 2015
(Áp dụng từ 22/.9/2014... đến /./....)
Lớp:..1/2..   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Toan
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt  Thủ công   
2  Toán  Mĩ thuật  Tiếng Việt Tiếng Việt   Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Đạo đức  Toán  Tiếng Việt  
4 Tiếng Việt   Tiếng Việt  Mĩ thuật  TN&XH Toán   
5            
Chiều 1  Toán  Âm nhạc   Toán   Toán  
2  Âm nhạc  Tiếng Việt    Tiếng Việt  Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Toán    Thủ công  Tiếng Việt  
4  Tiếng Việt  Toán   Thế dục   Sinh hoạt  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....