Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 20:26 16/09/2014  
lớp 1-1
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I... NĂM HỌC 201.4. - 201.5.
(Áp dụng từ .22/..9./..2014. đến /./....)
Lớp:1/1   Giáo viên chủ nhiệm:...Nguyễn Thị Bích Hà
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ   Đạo đức Tiếng Việt  TN&XH  Toán  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt   Thủ công  Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Mĩ Thuật  Tiếng Việt  Tiếng Việt  
4  Toán  Toán  Toán Tiếng Việt  Sinh hoạt  
5            
Chiều 1  Tiếng Việt  Tiếng Việt   Thể dục  Toán  
2  Tiếng Việt  Tiếng Việt   Toán  Tiếng Việt  
3  Âm nhạc  Âm nhạc    Toán  Mĩ thuật  
4  Toán  Toán    Tiếng Việt  Thủ công  
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....