Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 17:43 22/08/2015  
1/4
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016
(Áp dụng từ17/8/2015 đến 21/8/2015)
Lớp:1/4   Giáo viên chủ nhiệm:NGÔ THỊ HUỆ
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ

Học vần 

Toán 

 Học vần

Học vần

 
2

Học vần 

Học vần 

 Mĩ thuật

Học vần

Học vần  
3

Học vần 

Toán 

Học vần

TN&XH 

Toán 

 
4

Toán 

Mĩ thuật

Học vần 

 Thủ công  Âm nhạc  
5            
Chiều 1 Học vần  Toán     Toán   Toán   
2  Học vần  Học vần  

Thể dục 

Toán   
3

Toán 

Thủ công

 

Học vần 

Học vần 

 
4  Đạo đức  Âm nhạc  

Học vần

SHTT

 
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....